PL RU CN DE EN ES FR IT JP PL UA

Wiadomości & Wydarzenia | Kreator licencji | Firma

Dr.Web Gateway Security Suite dla rozwiązań z systemem Unix

Główne funkcje Zalety


Pakiet Dr.Web Gateway Security Suite dla rozwiązań z systemem Unix to moduł icap-server Dr.Web chroniący ruch w protokołach HTTP i FTP. Rozwiązanie działa jako klient kontaktujący się z demonem Dr.Web. Demon pobiera do skanowania dane ruchu w protokole HTTP. Oprogramowanie można skonfigurować tak, aby skanowany był zarówno ruch HTTP jak i FTP.

Pakiet Dr.Web Gateway Security Suite dla rozwiązań z systemem Unix umożliwia również ograniczanie dostępu użytkowników do wskazanych zasobów internetowych według listy zakazanych hostów oraz reguł filtrowania treści bazujących na typie MIME i rozmiarze pliku.

W programie dostępny jest tryb podglądu, pozwalający wskazać pliki przepuszczane bez zmian, np. strumieniowe transmisje audio i wideo. Moduł icap-server nie pobiera wtedy tych plików, co zmniejsza lokalny i internetowy ruch sieciowy.

Główne funkcje

 • skanowanie ruchu FTP i HTTP pod kątem wirusów;
 • izolowanie zainfekowanych plików w kwarantannie;
 • możliwość zarządzania dostępem do zasobów internetowych;
 • skanowanie bazujące na rodzaju obiektu;
 • skanowanie ruchu po optymalizacji funkcją podglądu;
 • obsługa protokołu IPv4/IPv6;
 • łatwe w odczycie pliki dziennika;
 • scentralizowane zarządzanie konfiguracją serwera i pobieraniem raportów;
 • przetwarzanie kilku żądań podczas jednego połączenia;
 • ochrona przed nieupoważnionym dostępem;
 • system monitoringu i automatycznego przywracania.
Udane wdrożenia